Schmitz Cargobull

Услуги за приколки

Schmitz Cargobull овозможува меѓусебно поврзани услуги, коишто ги покриваат сите потреби околу приколката низ целиот период на употреба.

Резервни делови

Оригинални резервни делови за приколки и од системските партнери и од водечките доставувачи - брза и достојна испорака.
Повеќе за:Резервни делови
spare parts

Податочна услуга со телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила - на порталот за телематика или на апликацијата beUpToDate.
Повеќе за:Податочна услуга со телематика
Trailer telematics data service

My Cargobull

Преку MyCargobull во секое време имате брз пристап до важни информации за вашите возила од Schmitz Cargobull.
Повеќе за:My Cargobull
My Cargobull

Приколичари на Schmitz Cargobull за HAVI

20 нови приколичари од типот M.KO (моторно возило со тврда страна) со приколка со централна оска Z.KO како возило со продолжено товарање за HAVI за транспорт на прехранбени производи.
Искусете повеќе

Поле на примена

Schmitz Cargobull нуди решение за скоро секоја транспортна задача, од насипен товар до строго контролиран транспорт на фармацевтски производи.

Транспорт со соодветна температура

Транспортот со соодветна температура наложува разни потреби. Свежината и квалитетот на товарот мора да се зачуваат. Истовремено, строгите хигиенски и еколошки регулативи претставуваат посебен логистички предизвик.
Повеќе за:Транспорт со соодветна температура
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

Општ товар

Разновидно применливи возила, коишто се достојни и безбедни и при најтешките услови. Брзо товарање и ефективно прицврстување на товарот за да се скрати времето надвор од патот.
Повеќе за:Општ товар
Lath-free POWER CURTAIN for curtainsiders

Сува роба

Многу видови товар мора да се транспортираат безбедно и пред сè суво. За да се транспортира сувата роба достојно и ефикасно, Schmitz Cargobull нуди разни возила со тврда страна.
Повеќе за:Сува роба
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Градежни материјали

Насипните товари имаат разни физички карактеристики. Песок, чакал или жежок асфалт претставуваат посебен предизвик за возилото. Schmitz Cargobull нуди разни конструкции на кипери од алуминиум или челик со или без термоизолација.
Повеќе за:Градежни материјали
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer