EcoDuo

EcoDuo

Со концептот EcoDuo, Schmitz Cargobull остана зад воведувањето на концептот, што ја намалува емисијата на CO2, низ цела Европа и покрај зголемените волумени во транспортот.
Reliable EcoDuo long-distance concept

Предности

Во споредба со денешниот стандард (приколка на влекач):

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Концепт

Напреден концепт за долги руди

Во комбинацијата EcoDuo се спојуваат две стандардни полуприколки на еден влекач. Двете стандардни полуприколки се споени меѓусебно со доли. Вкупната тежина на влекачот и приколките сè уште изнесува 40 тони. Влечната тежина на втората приколка може да варира и да изнесува на пр., до 36 тони.

Во епизодата #145, Truck Insider известува за напредниот концепт за долги рути. Концептот и ракувањето се јасно претставени.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Позадини

Почести

Награда за иновација „Зелен камион“ 2019

Schmitz Cargobull за концептот на долг камион EcoDuo, од VerkehrsRundschau и TRUCKER, ја доби наградата за иновација „Зелен камион 2019“. Главниот за продажба на Schmitz Cargobull, Борис Билих за тоа вели: „Многу се радуваме на оваа награда и целосно стоиме зад овој концепт. Во моментов овој концепт важи само во Скандинавија, а се тестира во некои европски држави. Долгорочно го гледаме EcoDuo низ цела Европа како еколошко и економично ефикасно транспортно решение“
EcoDuo award ceremony