Договори за услуги

Договори за услуги

Функционална приколка е основниот услов за вашиот успех. Затоа не правете компромиси и оставете на професионалците кога се работи за движење. Во зависност од опремата на возилото и работните услови, нудиме сервисни модули, што се приспособуваат според вашите потреби.
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Предности

Ја зачувувате целата контрола врз трошоците и можете да се концентрирате на бизнисот. Ние преземаме сe останато и се грижиме за вашата подвижност. Лицето за контакт кај одделот за делови и сервисирање на Schmitz Cargobull ги координира проверките и одржувањата, како и справувањето со финансиите.

Договори за поправка и одржување

За да влезете во светот на сервисирање на Schmitz Cargobull, ви нудиме сигурни и достојни договори за услуги за приколката или ладилникот.

 • Основни услуги за приколки
 • Услуги за ладилник
 • Систем за поправки
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Основни услуги за приколки

Договорот „Услуги за приколки“ ги опфаќа трошоците за замена по оштетување на сите делови за сопирачки и оски со следните сервисни делови:

 • Навремени известувања за роковите за сервисните проверки
 • Замена по оштетување на сите делови за сопирачки и оски, заедно со EBS
 • Дополнително: Сите законски проверки
 • Служба за дефекти низ цела Европа

Сервисни модули: Во секое време може да се изврши надградба до целосни услуги за приколки или до договор за целосни услуги за гуми, со што може да се покријат сите трошоци за оштетување и дефекти.

Услуги за ладилник

Договорот за услуги за ладилник претставува основа за продолжување на договорот за услуги за ладилникот на Schmitz Cargobull. Продолжувањето на договорот содржи:

 • 750 работни часа годишно, дополнителна опција за работни часови
 • Преземање на трошоците за одржување, реставрирање и поправка заедно со замена по оштетување на важните делови на ладилникот
 • Дополнително: Телематика TrailerConnect®

Сервисни модули: Во секое време може да се изврши надградба на договорот за целосна услуга за ладилник (главен пакет) и наведените опции

Систем за поправки

Со системот за поправки ви овозможуваме целосна обработка на пресметките од работилницата, поединечно скроени за вашиот возен парк:

 • Извршување на поправките, одржувањето и дефектите на целиот возен парк низ цела Европа (без разлика на произведувачот) преку системот за поправки на Cargobull според договорени, фиксни услови
 • Посебна саатница за секоја работилница
 • Постојани референтни времиња низ цела Европа и цени за материјал* за оригинални резервни делови на Schmitz Cargobull
 • Управување, обработка и повторна пресметка на фактурите од страна на Schmitz Cargobull
 • Изведба на работите во сервисната мрежа на Schmitz Cargobull или кај наведените партнери

Три типа договори за целосна услуга

Договорите за целосна услуга ви даваат целосна контрола врз трошоците, а ние сме одговорни за координацијата за проверки и одржување.

 • Приколка со целосна услуга
 • Ладилник со целосна услуга
 • Гуми со целосна услуга

Приколка со целосна услуга

Договорот за целосна услуга опфаќа поправка и одржување нови и употребени возила и од други произведувачи. Понудата со услуги опфаќа:

 • Преземање на трошоците за замена на потрошните делови, заедно со материјалните и работните трошоци
 • Редовни проверки кај еден од нашите 1700 сервисни партнери низ цела Европа
 • Преземање на трошоците за законски пропишаните проверки, како на пример главна проверка
 • Помош при дефект низ цела Европа со гаранција за плаќање преку Cargobull Euroservice
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Ладилник со целосна услуга

Целосната услуга за ладилникот* опфаќа одржување, проверки и поправки на оштетени делови со вклучен материјал и работни трошоци. Се опфаќа:

 • Преземање на трошоците за замена на потрошните делови, заедно со материјалните и работните трошоци
 • Одржување според инструкциите на произведувачот и софтверски ажурирања
 • Разни дополнителни услуги, како трошоци за возење, проверка на дебелина, чистење на испарувачот и калибрирање на термографот
  * Достапно за ладилници на Schmitz Cargobull, Thermo King и Carrier
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Гуми со целосна услуга

Пакетот со целосна услуга за гуми целосно ги покрива трошоците за истрошените и дупнатите гуми. Тоа значи:

 • Трошоците за замена на истрошените гуми и преземање на трошоците за насилно оштетените гуми*
 • Служба за дефекти низ цела Европа со гаранција за плаќање до 3000 €
 • Редовни проверки на возниот парк
 • Над 1500 партнери за сервисирање на гумите низ цела Европа
 • И над 2500 партнери за гуми преку производната мрежа
 • Сервисирање на самото место во вашите простории*
  (* дополнителна опција)

Систем за поправки на Cargobull

Појасен преглед на трошоците за одржување и сервисирање

Квалитет за утврдени цени

Системот за поправки Cargobull на Schmitz Cargobull им овозможува информации на нашите сервисни партнери за употреба на материјали, процес на работа и потрошено време. Оригиналните резервни делови се добиваат по утврдена цена.
Затоа во сите наши сервисни центри ќе добиете ист квалитет со утврдени услови во согласност со строгите стандарди на Schmitz Cargobull.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!