Поле за најава

Поле за најава

Полето за најава за секој личен пристап. Како регистриран корисник овде можете да пристапите кон вашиот портал за телематика, прирачници употреба и поправка на возила, резервни делови и информации за одржување и сервисирање, како и до полето за доставувачи.

Портал за телематиката TrailerConnect®

Правовремен преглед на сите податоци и анализи од телематиката.
Повеќе за: Портал за телематиката TrailerConnect®

MyCargobull

Преглед на важни документи и информации за возилата.
Повеќе за: MyCargobull

Поле за сервисен партнер

Сите информации за поправки, прирачници за употреба и информации за сервисни партнери на едно место.
Повеќе за: Поле за сервисен партнер

Продавница за резервни делови

Нарачајте оригинални резервни делови од Schmitz Cargobull и од системските партнери и доставувачи.
Повеќе за: Продавница за резервни делови

Систем за поправки на Cargobull

Информации за одржување и сервисирање, како и сите важни услови.
Повеќе за: Систем за поправки на Cargobull

Портал за доставувачи Cargobuy

Лица за контакт, документи и спецификации за доставувачите.
Повеќе за: Портал за доставувачи Cargobuy