Камион со приколка со церада

Камион со приколка со церада

Кога имате потреба од подвижност и висок товарен волумен при тесен сообраќај, камионот со приколка со церада M.CS е соодветното возило. Надополнето со разновидни услуги, камионот со приколка со церада M.CS ги совладува сите транспортни задачи.
MCS with POWER CURTAIN
M.CS Z.CS truck body and trailer combination
  • Страница
  • Опрема за товарање со мост
  • Заден дел
  • под
  • Покрив
  • Прилагодување на висината
Страница
Опрема за товарање со мост
Rear
Floor
Покрив
Прилагодување на висината
Adjustment of the body to the load volume with the VARIOS body

VARIOS

Флексибилно приспособете ја висината на конструкција со TÜV-сертификат на разни висини на петтото тркало. Товарниот волумен се зголемува многу лесно и истовремено се зачувува вкупната дозволена висина
Искусете повеќе
  • Цврстина
  • Точки и средства за врзување
Цврстина
Recessed load securing loops in the POWER CURTAIN

Сигурносни јамки

Вметнатите јамки во церадата POWER CURTAIN нудат флексибилни можности за прицврстување на товарот со голема сила на блокирање при едноставно ракување.
Искусете повеќе
Lashing points and aids

Сертификати

Опширни сертификати за безбедност при секојдневниот транспорт.

Service contracts

The right service contract gives you full control over the costs and we make sure that you stay mobile!
Повеќе за:Service contracts
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematics

TrailerConnect® telematics provides you with all the information you need on your trailers.
Повеќе за:Telematics
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financing

We can provide you with an individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.
Повеќе за:Financing
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!