SMART Generation

SMART Generation

Модуларна опрема со кружни, поцинкувани главни носачи како основа за поединечни решенија по највисок стандард: од помала празна тежина до големи оптоварувања со бројни верзии на дизајн, како конструкцијата без потпорни летви POWER CURTAIN, до церадата што со брзо отворање SPEED CURTAIN со сериски поставената телематика TrailerConnect®.

Ново: 100% SMART од фабрика

Секоја полуприколка со церада S.CS е опремена сериски со телематика TrailerConnect® CTU

Нова генерација шасии

Модуларниот систем за поединечни транспортни решенија

S.CS chassis with X-LIGHT equipment

S.CS UNIVERSAL X-LIGHT SMART

Со опремата X-LIGHT влекачите не носат ни килограм повеќе. Со празна тежина од 4975 kg кај полуприколките со церада S.CS UNIVERSAL X-LIGHT SMART се намалуваат трошоците за гориво за влекачот, пред сè кога често се забрзува и се кочи при кратки и средни растојанија.
Искусете повеќе
POWER CURTAIN for tyre transport

POWER CURTAIN

Силно, безбедно, брзо. Цврста конструкција без потпорни летви, целосно сертифицирана: Сертификат за гуми и зголемена цврстина на конструкцијата со дополнителна опрема - Идеална за стока, чие цврсто врзување силно ја оптоварува страничната церада. Полуприколките со церада S.CS со POWER CURTAIN ги исполнуваат условите на DIN EN 12642 Code XL без никаков проблем, како и дополнителните услови на регулативата за пијалаци и регулативата 9.5.
Искусете повеќе