Доли

Доли

Квалитетен елемент за спојување за долг камион или за концептот EcoDuo. Можни се бројни комбинации, од конструкција за моторно возило во комбинација со полуприколка до камион со закачена полуприколка.

Идеално надополнување за камионот

Модуларниот концепт од споени стандардни возила нуди економични и еколошки предности.

Вртливо петто тркало

Служи како спојка помеѓу моторното возило и полуприколката.

Повеќе за: Вртливо петто тркало

Едноставен пристап до терминалната линија

Терминална линија со стандардни приклучоци поставена на вратилото. Може да се испорача и со брзата спојка Duo-Matic (дополнителна опција).

Повеќе за: Едноставен пристап до терминалната линија

Модуларен дизајн и докажана технологија

Поцинкувана шасија и оска ROTOS со издржлив систем за кочење и
квалитетна опрема.

Повеќе за: Модуларен дизајн и докажана технологија

Пластичен калник

Триделна изведба. За приспособување на висината на петтото тркало од 1050 до 1100 mm може да се извади средниот дел.

Повеќе за: Пластичен калник