Приколка со тврда страна

Приколка со тврда страна

Приколка со тврда страна со беспрекорно возење, оптимален достапен простор и повеќе безбедност и при невообичаен товар.
Distribution traffic in temperature-controlled transport with the A.KO COOL box body trailer.

A.KO COOL

Овозможете свежа роба со приколка со тврда страна од FERROPLAST®. Со страничните врати или функцијата за товарање на кат, приколката со тврда страна A.KO COOL е идеално возило за дистрибутивен сообраќај при транспорт со соодветна температура.
Искусете повеќе
Reliable distribution transport with the Z.KO COOL central axle trailer.

Z.KO COOL

Приколката со тврда страна со централна оска Z.KO COOL е вистинското решени за дистрибутивен сообраќај. Во комбинација со конструкција за моторно возило со тврда страна M.KO COOL, со опција за товарање со мост, заштедувате време, затоа што целото возило може да се товара или истовара одеднаш. Опцијата за товарање со мост заштедува простор, ако во ладните складишта имате само малку време за на рампа.
Искусете повеќе