Моторно возило со тврда страна

Моторно возило со тврда страна

Моќно моторно возило со тврда страна M.KO за транспорт со соодветна температура на камиони од сите реномирани произведувачи.
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

M.KO COOL

Со порастот на барањата на потрошувачите растат и предизвиците на логистиката. За поединечни потреби, возилото со приколка со тврда страна M.KO COOL е моќно возило со тврда страна, што одговара на сите возила од реномирани произведувачи на камиони.
Искусете повеќе
Time-saving loading and unloading with the M.KO/Z.KO high-volume truck body and trailer combination

M.KO / Z.KO

With through-loading trailers, the M.KO box body truck can be loaded and unloaded by forklift directly through the Z.KO central axle trailer. This saves time and space as the high-volume truck body and trailer combination only needs to drive up to the ramp once and there is no need to unhitch the trailer.
Искусете повеќе