Распределба на воздухот во полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART

Распределба на воздухот во полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART

Ефикасно. Постојано. Цврсто. Оптимална распределба на воздухот за достоен транспорт со соодветна температура.
Ефикасна распределба на воздухот

Поради поврзаноста помеѓу примарниот и секундарниот проток на воздухот, се постигнува рамномерна распределба на температурата за достојно ладење при транспорт.
Примарен проток на воздух

Термички изменетиот воздух се води низ полуприколката S.KO COOL SMART преку оптимално поставени канали со поголем дијаметар.
Секундарен проток на воздухот

Воздухот на покривот или на страничните ѕидови, што се загрева од сончевите зраци, се лади преку ладниот воздух од делот помеѓу каналот и покривот.
Ефикасна распределба на воздухот со три воздушни канали со поголем дијаметар на отворите. Воздушните канали се позиционирани на тој начин што гредите и лостовите за врзување на товарот може да се постават флексибилно и едноставно.

Флексибилен отвор за воздух: Достојна врска со воздушниот канал и штити од оштетување.

Едноставно достојно ладење: Воздушните канали со отвор за воздух отпорен при стартување претставуваат оптимална врска со транспортниот ладилник S.CU.


The TrailerConnect? portal gives you precise information of your trailer and freight at all times.

Сè е пред вас

  • Постојано ладен воздух и документирани податоци со помош на вградениот, сертифициран дигитален термограф. Температурата се запишува и податоците може лесно да се погледнат на порталот TrailerConnect® или во апликациите beUpToDate и beSmart.
Искусете повеќе
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Ниските работни трошоци овозможуваат полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART да биде долгорочно исплатлива. Сериски телематика TrailerConnect® овозможува транспарентност и постојана документација при транспорт со ладилници. Приколката овозможува максимална безбедност на товарот, безбедно ракување при соодветна температура и кратко време поминато на рампа.
Искусете повеќе
Trailer telematics data service

Податочна услуга со телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила - на порталот за телематика или на апликацијата beUpToDate.
Искусете повеќе
S.CU transport cooling unit

Транспортен ладилник S.CU

Нашите транспортни ладилници се штедливи, лесни и тивки. Исклучиво прецизно управување со температурата, оптимален капацитет за греење и намалени циклуси на одмрзнување се дел од извонредните карактеристики.
Искусете повеќе
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Договори за услуги

Со соодветен договор за услуга добивате и целосна контрола врз трошоците, а ние ви овозможуваме да бидете постојано во движење!
Искусете повеќе
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила.
Искусете повеќе
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

Финансирање

Ви нудиме поединечна понуда за финансирање со привлечни услови за вкупниот работен век на вашата инвестиција.
Искусете повеќе

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!