Отворена полуприколка / полуприколка со платформа

Отворена полуприколка / полуприколка со платформа

Отворената полуприколка S.PR BAU и полуприколка со платформа S.PL, кога товарот мора да дојде до целта под тешки услови.

S.PL

Полуприколката со платформа S.PL е специјализирана за транспорт на градежни и долги материјали. Приколката со платформа е особено наменета за товар отпорен на временски услови.
Искусете повеќе

S.PR BAU

Отворената полуприколка S.PR BAU е особено наменета за товар отпорен на временски услови. Со засилена шасија и страници што може да се извадат, цврстата отворена приколка може оптимално да се применува при сообраќај на градилиште.
Искусете повеќе