S.CU transport cooling unit

S.CU transport cooling unit

Our cooling units are economical, lightweight and quiet. Extremely precise temperature control, optimum heat output and reduced defrosting cycles are just a few of their excellent properties.
S.CU transport cooling unit

Транспортен ладилник S.CU

Нашите транспортни ладилници се штедливи, лесни и тивки. Исклучиво прецизно управување со температурата, оптимален капацитет за греење и намалени циклуси на одмрзнување се дел од извонредните карактеристики.
Искусете повеќе
Electric cooling unit

Електрично ладење - S.CUe

S.CUe е прототип на електричен транспортен ладилник за S.KO COOL SMART. 100 % моќност без издувни гасови, специјално развиена за градскиот дистрибутивен сообраќај.
Искусете повеќе