Системи за менување

Системи за менување

Менливите приколки W.KO се соодветни за интермодален транспорт со голем дел железнички сообраќај и овозможуваат едноставно менување за голема искористеност на возилата.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading. Swap bodies are perfect for intermodal transport on long rail routes. Fast swapping ensures short waiting times and higher utilisation of your vehicles' capacity.
Искусете повеќе