Системи за менување

Системи за менување

Менливите приколки W.KO се соодветни за интермодален транспорт со голем дел железнички сообраќај и овозможуваат едноставно менување за голема искористеност на возилата.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Менливите приколки W.KO COOL овозможуваат ефкасност и заштедуваат време при товарање и истоварање. Менливите приколки се наменети особено за интермодален транспорт со долги железнички рути. Брзото менување овозможува помалку изгубено време и поголема искористеност на вашите возила.
Искусете повеќе
W.KO swap box