Полукипер S.KI HEAVY со челична конструкција

За тешка употреба и екстремно оптоварување.

Дали за работа на големи градилишта, за транспорт во фабрика или за транспорт на тежок товар – нашиот S.KI HEAVY со челична конструкција е достапен на сите места, каде ќе биде правилно товарен на секоја тура. Со волумен од 34 m³ и носивост од околу 50 t можете да пренесувате побрзо и повеќе.

 

1. S.KI HEAVY со челична конструкција

2. Држач за едно или две резервни тркала позади работната површина.

3. Надворешно поставена врата на кипење под 90°.

 

S.KI HEAVY со челична конструкцијаДржач за едно или две резервни тркала позади работната површина.Надворешно поставена врата на кипење под 90°.