Полукипер S.KI HEAVY со челична конструкција

Полукипери за транспорт на јаглен.

Дали пренесувате јаглен, земјоделски стоки, стоки за рециклирање на пластика и хартија или метален отпад – кога се зголемува економичноста на Вашиот транспорт, го создаваме правилниот кипер за градилиштето или за пренесување јаглен. Со конструкција од висококвалитетен челик до 46 m³.


1. Полукипер за на градилиште или за транспорт на јаглен

2. Полукипер со висина од 1.650 mm за транспорт на јаглен.

3. Заоблена челична конструкција (46 m3) со шасија за тешка работа со вкупна тежина до 55 t.

4. Цврста заштитна плочка со со позиција на спојка за влекач со 3 оски.

 

Полукипер за на градилиште или за транспорт на јагленПолукипер со висина од 1.650 mm за транспорт на јаглен.Заоблена челична конструкција (46 m3) со шасија за тешка работа со вкупна тежина до 55 t.Цврста заштитна плочка со со позиција на спојка за влекач со 3 оски.