Полукипер S.KI HEAVY со челична конструкција

За големо оптоварување.

Тежок терен, кратки релации, постојано товарање и кипење – полукиперот за на градилишта е совршено подготвен и тоа многу се исплати: Со долг век на траење, голема носивост и малку одржување.


1. Шасијата за тешки работи на Schmitz Cargobull со засилени долги и напречни носачи им овозможува на купувачите поголеми товарни резерви.

2. Челичната конструкција е опремена со внатрешна врата на кипење со жлеб и може да се испорача со две висини на страниците со товарен волумен од 26 m³ или 28 m³.

3. Рамки на шасијата со распоредување на товарот за влекачи со 2 оски (може да се користи и влекач со 3 оски).

4. Автоматска механичка кука со две влечни шипки.

 

Шасијата за тешки работи на Schmitz Cargobull со засилени долги и напречни носачи им овозможува на купувачите поголеми товарни резерви.Челичната конструкција е опремена со внатрешна врата на кипење со жлеб и може да се испорача со две висини на страниците со товарен волумен од 26 m³ или 28 m³.Рамки на шасијата со распоредување на товарот за влекачи со 2 оски (може да се користи и влекач со 3 оски).Автоматска механичка кука со две влечни шипки.