Полукипери S.KI LIGHT со голем волумен

Детали за алуминиумската конструкција

1. Заоблен раб за лесно отстранување на материјалот и едноставно чистење на конструкцијата
2. Дополнителни заштитни плочки на задниот дел го зголемуваат векот на конструкцијата
3. Широка примена за товар со големи димензии и товар на палети: Алуминиумска конструкција со голем волумен со ширина на палета. Ланците за затегнување ја зголемуваат издржливоста на страничните ѕидови.

Заоблен раб за лесно отстранување на материјалот и едноставно чистење на конструкцијатаДополнителни заштитни плочки на задниот дел го зголемуваат векот на конструкцијатаШирока примена за товар со големи димензии и товар на палети: Алуминиумска конструкција со голем волумен со ширина на палета. Ланците за затегнување ја зголемуваат издржливоста на страничните ѕидови.