Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Надгледување на температурата со TrailerConnect.

Според ЕУ-регулативите 178/2002/EG и 37/2005/EG постои обврската за приложување доказ за следење на одржување на квалитетот за прехранбени производи.


Со TrailerConnect, независната телематика на приколка, не само што можат во секое време да се добијат мерењата на температурата во Вашиот ладилник и да се архивираат како документација, туку можат и по потреба веднаш да се проследат до купувачот.

Надгледување на температурата со TrailerConnect.