Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Решенија за задна врата

Кажете ни што Ви е потребно: Дали крило на врата со агол на отворање од 270° и двојни брави на вртење или ролетна за брзо товарање во тесни места. Опрема за контрола на клима, која одговара на Вашиот спектар на стоки, ја реализираме исто како соодветниот концепт за осигурување на товарот. Квалитетот на сите делови и практичните детални решенија никогаш не разочаруваат.

1. Единечни брави на вртење.
2. Двојни брави на вртење.
3. При ограничени просторни услови: Изолираната ролетна работи со федер или пневматски.
4. Новите зглобови за тесниот агол на отворање од 270° со царински патентирана брава
5. Рамните рачки обезбедуваат тесно поставување на крилните врати.
6. Задниот влез е заштитен од еден ред од гумени одбојници на горните рамки на шасијата и на рамките на задниот ѕид. Со порабувањето во

масивен челичен профил добивате стабилно лежиште и може по потреба да се менува.

Единечни брави на вртење.Двојни брави на вртење.При ограничени просторни услови: Изолираната ролетна работи со федер или пневматски.Новите зглобови за тесниот агол на отворање од 270° со царински патентирана браваРамните рачки обезбедуваат тесно поставување на крилните врати.Задниот влез е заштитен од еден ред од гумени одбојници на горните рамки на шасијата и на рамките на задниот ѕид. Со порабувањето во