Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Опрема на ладилник.

Услови за товарање и транспорт по мерка.

Циркулациониот ѕид флексибилните воздушни канали овозможуваат ефективен довод на воздух за постојани температури за ладење во целиот товарен простор. Ладниот воздух се распоредува на таванот, паѓа надоле над товарот и се движи низ палетите, покрај страничните ѕидови и под палетите назад до предниот ѕид, каде повторно се вшмукува во системот за ладење.

1. Оптимизиран тек: Циркулационен ѕид за брза циркулација на воздухот.
2. Распоредување на ладниот воздух на висина на таванот.
3. Шест потпирачи за палети го штитат циркулациониот ѕид.
4. Потпирачите за палети ги спречуваат штетите на циркулациониот ѕид.
5. Втор тавански испарувач во возило со повеќе температури.
6. Тежината и еластичноста се оптимизирани за посигурна и поедноставна работа на разделниот ѕид. Потребно е помалку сила при кревање
7. Две температурни зони: Меѓуѕид со зглобови и прилагодлив по должина.  Со оптичкиот показател веднаш можете да видите дали ѕидот е сигурно зацврстен на таванот.

Оптимизиран тек: Циркулационен ѕид за брза циркулација на воздухот.Распоредување на ладниот воздух на висина на таванот.Шест потпирачи за палети го штитат циркулациониот ѕид.Потпирачите за палети ги спречуваат штетите на циркулациониот ѕид.Втор тавански испарувач во возило со повеќе температури.Тежината и еластичноста се оптимизирани за посигурна и поедноставна работа на разделниот ѕид. Потребно е помалку сила при кревањеДве температурни зони: Меѓуѕид со зглобови и прилагодлив по должина.  Со оптичкиот показател веднаш можете да видите дали ѕидот е сигурно зацврстен на таванот.