Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Внатрешна опрема

Уште во внатрешниот простор ќе ја препознаете новата генерација на S.KO COOL. Многу од внатрешните вредности ќе ги препознаете уште од првиот ден, на пр. намалените трошоци за потребното ладење. Со посветлиот внатрешен простор, веднаш се воочуваат подобрените услови за работа. Цело време пресметувате со ниските целосни трошоци за поседување. и на крајот ќе бидете задоволни на уште поголемата вредност за препродажба. Следат само неколку примери, како нашите иновации во Вашата секојдневна работа

1. Лесно за чистење: Лајсната не пропушта вода.
2. Опција: Под со звучно изолиран профил.
3. Одвод во патосникот.
4. Патосник: Алуминиумски под со водоотпорни лајсни и профили за воздушна циркулација.
5. LED-светла за осветлување на товарниот простор сместени на таванот.
6. HDR технологијата ја зголемува потисната сила на внатрешните ѕидови.
7. Исто така PIEK по желба сертифицира: Тивките апарати за ладење и лесните лежишта го намалуваат озвучувањето во населените области под 60 dB (A).

Лесно за чистење: Лајсната не пропушта вода.Опција: Под со звучно изолиран профил.Одвод во патосникот.Патосник: Алуминиумски под со водоотпорни лајсни и профили за воздушна циркулација.LED-светла за осветлување на товарниот простор сместени на таванот.HDR технологијата ја зголемува потисната сила на внатрешните ѕидови.Исто така PIEK по желба сертифицира: Тивките апарати за ладење и лесните лежишта го намалуваат озвучувањето во населените области под 60 dB (A).