Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Осигурување на товарот

Осигурувањето на товарот мора да биде едноставно за да биде ефикасно. Морате товарот брзо да го осигурите, затоа што времето на рампа е скапоцено.

Постојано ги подобруваме функцијата и ракувањето со средствата за осигурување на товарот. Со точно спроведено осигурување на товарот лесно ќе се справите со полициската контрола.

1. Порамнети шини за осигурување на товарот за телескопски прачки и каиши за врзување.
2. Телескопски прачки за осигурување на товарот.
3. Можат да се стават специјални каиши за затегнување во шините за товарање на кат.
4. Практична опција: Дополнителни лајсни на страничниот ѕид.

Порамнети шини за осигурување на товарот за телескопски прачки и каиши за врзување.Телескопски прачки за осигурување на товарот.Можат да се стават специјални каиши за затегнување во шините за товарање на кат.Практична опција: Дополнителни лајсни на страничниот ѕид.