Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Опрема за комбиниран сообраќај

1. Задниот браник на расклопување, накосениот долг носач и држачот за резервно тркало поставен на осниот агрегат се совпаѓаат со потребите при железнички транспорт.
2. Опрема за железнички транспорт со засилувања на дното и на страничните ѕидови: Надградбата на приколката е заштитена со плочки од не’рѓосувачки челик над испакнатите рабови.
3. Погодни за товарање на вагонски контејнери: Заден браник на расклопување.

Задниот браник на расклопување, накосениот долг носач и држачот за резервно тркало поставен на осниот агрегат се совпаѓаат со потребите при железнички транспорт.Опрема за железнички транспорт со засилувања на дното и на страничните ѕидови: Надградбата на приколката е заштитена со плочки од не’рѓосувачки челик над испакнатите рабови.Погодни за товарање на вагонски контејнери: Заден браник на расклопување.