Полуприколка со тврда страна S.KO COOL возило со ладилник

Заштита од оштетувања при возење

Повеќе сигурност при закотвување
Под притисок на времето, не се исклучува можноста од посериозни удирања на рампата. Динамичката заштита на рампа (DRP) на аглите од рамката на задниот ѕид собира големи количини енергија, пред да дојде Вашето возила во контакт со местото за товарање. Со ова решение ги намалувате штетите на возилото и товарот и го поедноставувате движењето наназад на рампата.

TailGUARDlight™: Електронска помош за возење на рампа.
Двата сензора на помошниот уред за возење на рампа TailGUARDlight™* ги надгледуваат задните делови кои не можат да се видат. TailGUARDlight™ може самостојно да ги активира кочниците на приколката. Светлосен и звучен сигнал го информира возачот при движење наназад за преостанатиот простор позади возилото. Фреквенцијата на сигналот се зголемува како што се намалува растојанието до рампата.

1. Исклучително тешко: Динамичка заштита на рампа (DRP) со поголема способност за апсорбирање енергија на рампата.
2. Адекватни решенија: Гумени браници или …
3. … валчести браници ги штитат рамките на задниот ѕид.
4. RDC (контрола на растојание од рампа)
Мала заштитна моќност: Сензорите за електронскиот помошник за пристап до рампа го надгледуваат растојанието на задната страна.

Овде ќе го најдете видеото за RDC (контрола на растојание од рампа).

 

* Регистрирана марка на WABCO Fahrzeugsysteme GmbH

Исклучително тешко: Динамичка заштита на рампа (DRP) со поголема способност за апсорбирање енергија на рампата.Адекватни решенија: Гумени браници или …… валчести браници ги штитат рамките на задниот ѕид.RDC (контрола на растојание од рампа)