Полуприколка со тврда страна S.KO EXPRESS

Погонска технологија на Rotos

1. Безбедност при возење, работни трошоци и достапност на возилото се докази за квалитет на осниот агрегат ROTOS: Најмодерни системи за асистирање на возачот и MRH-воздушна амортизација со функција за автоматско ресетирање спаѓаат во сериска опрема. Големи кочници кои се лесни за одржување и осни делови кои се исто така лесни за одржување. Наш знак за квалитет: 1.000.000 km гаранција на школката (освен за потрошните делови).
2. Дискови за кочници со дијаметар од 430 mm и оптимизирано воздушно ладење ја намалуваат температурата и трошењето на стандардните кочници.
3. Глави на оска заварени со топење, за поголема прецизност при следењето.
4. Самоуправувачка оска на ROTOS* како трета оска ја зголемува способноста за маневрирање на возилото. Истовремено се намалува трошењето на гумите и траењето на задните гуми се зголемува до 70 %.

Поподвижно при полн товар:
Со самоуправувачката оска на ROTOS го намалувате трошењето на гумите и сте поподвижни – со помал круг на завртување – во тесни патеки. Самоуправувачката оска може да се интегрира како трета оска во секоја школка на ROTOS.
Безбедност при возење, работни трошоци и достапност на возилото се докази за квалитет на осниот агрегат ROTOS: Најмодерни системи за асистирање на возачот и MRH-воздушна амортизација со функција за автоматско ресетирање спаѓаат во сериска опрема. Големи кочници кои се лесни за одржување и осни делови кои се исто така лесни за одржување. Наш знак за квалитет: 1.000.000 km гаранција на школката (освен за потрошните делови).Дискови за кочници со дијаметар од 430 mm и оптимизирано воздушно ладење ја намалуваат температурата и трошењето на стандардните кочници.Глави на оска заварени со топење, за поголема прецизност при следењето.Самоуправувачка оска на ROTOS* како трета оска ја зголемува способноста за маневрирање на возилото. Истовремено се намалува трошењето на гумите и траењето на задните гуми се зголемува до 70 %.