Полуприколка со тврда страна S.KO EXPRESS

Заштита од оштетувања при возење

Под притисок на времето, не се исклучува можноста од посериозни удирања на рампата. Динамичката заштита на рампа (DRP) на аглите од рамката на задниот ѕид собира големи количини енергија, пред да дојде Вашето возила во контакт со местото за товарање. Со ова решение ги намалувате штетите на возилото и товарот и го поедноставувате движењето наназад на рампата.
1. Адекватни решенија: Гумени браници или …
2. … валчести браници ги штитат рамките на задниот ѕид.
3. RDC (контрола на растојание од рампа)
Мала заштитна моќност: Сензорите за електронскиот помошник за пристап до рампа го надгледуваат растојанието на задната страна.

Адекватни решенија: Гумени браници или …… валчести браници ги штитат рамките на задниот ѕид.RDC (контрола на растојание од рампа)