Полуприколка со тврда страна на диплење

Целосниот товар комплетно осигурен

Повеќе комбинирани парцијални товари.
Комбинациите од долги возила на Schmitz Cargobull веќе долги години се докажани кај купувачите од Скандинавија за транспорт со поголем волумен до 50 проценти. Менувањето влекачи или приколки во дистрибутивните центри не претставува никаква потешкотија, затоа што нашите решенија се засноваат на стандардни делови и се опремени со управувачки оски и помошни системи. Со нашите возила со тврди страни, Вие сте најдобро опремени за претставување на долгите камиони ширум европските земји.


1. Силниот под од иверица има носивост од 5,5 t или дополнително 7,1 t.
2. По избор: Алуминиумски под за поголема отпорност од трошење.
3. Флексибилни можности за осигурување на товар со вдлабнати алки.
4. Практични шини за закачување за каиши за осигурување на товарот на горната и долната страна на надворешната рамка.
5. Дополнителни шини за товарање на кат го удвојуваат бројот на места за палети во возилото со страна на диплење
6. Возило со тврда страна на диплење со комбинација од опрема за товарање на кат и шини за осигурување на товарот.
7. Четириаголни метални потпори кои се ставаат во средина за осигурување на товарот од прачки и профили.

1. Силниот под од иверица има носивост од 5,5 t или дополнително 7,1 t.2. По избор: Алуминиумски под за поголема отпорност од трошење.3. Флексибилни можности за осигурување на товар со вдлабнати алки.4. Практични шини за закачување за каиши за осигурување на товарот на горната и долната страна на надворешната рамка.5. Дополнителни шини за товарање на кат го удвојуваат бројот на места за палети во возилото со страна на диплење6. Возило со тврда страна на диплење со комбинација од опрема за товарање на кат и шини за осигурување на товарот.7. Четириаголни метални потпори кои се ставаат во средина за осигурување на товарот од прачки и профили.