Always safe on the road with the Trailer Service Basic service contract

Always safe on the road with the Trailer Service Basic service contract

Transparent and calculable: cost coverage for the wear and replacement of brake and axle components
March 2021 - The ‘Trailer Service Basic’ module offers customers who do not yet use a Schmitz Cargobull service contract a new gateway into the Schmitz Cargobull service world. This module covers the costs for the wear and replacement of all brake and axle components (material and labour) for a fixed monthly fee. This includes: brake pads, brake discs, brake callipers and brake valves, brake cylinders and brake lines, as well as the EBS modulator, wheel bearings, air suspension bellows, shock absorbers and spring assemblies.


An introduction to the Schmitz Cargobull service world - upgrade to a full service contract is possible

The vehicles are also listed with Cargobull Euroservice including payment guarantee. As a result, customers receive rapid and immediate 24/7 breakdown service via a free hotline. All of this throughout Europe. During the regular service checks, the trailers are serviced by one of Schmitz Cargobull’s 1,700 Service Partners.

Customers can upgrade their trailer service basic contract to a Full Service trailer or Full Service tyre contract at any time. This covers all wear and tear and breakdown costs as well as the costs of statutory inspections.

За Schmitz Cargobull:
Со годишно производство од околу 63500 приколки и околу 6500 вработени, Schmitz Cargobull AG е водечкиот произведувач на полуприколки, приколки и конструкции на моторни возила во Европа за пренос на товар со определена температура, општ товар и габаритен товар. Во деловната година 2018/2019 достигнат е промет од околу 2,29 милијарди евра. Како пионер во индустријата, компанијата од Минстерланд разви опширна стратегија за брендот и постави цврсти стандарди за квалитет на сите нивоа: од истражување и развиток преку производство и сервисни договори до телематика за приколки, финансирање, снабдување со резервни делови и трговија со користени возила.


Прес-тимот на Schmitz Cargobull:

Ана Штулмајер:+49 2558 81-1340 I anna.stuhlmeier@cargobull.com
Андреа Беконерт:+49 2558 81-1321 I andrea.beckonert@cargobull.com
Силке Хесенер:+49 2558 81-1501 I silke.hesener@cargobull.com