M.KO EXPRESS

M.KO EXPRESS

Моторното возило со приколка со тврда страна M.KO EXPRESS е совршен партнер за безбеден транспорт на општ товар што мора да остане сув.
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck
Package_load
  • Шасија
  • Подготовка на спојката
Chassis
Subframe can be fitted to all popular trucks.

Рам и шасија

Нашиот поцинкуван рам може да се монтира на моторното возило, во зависност од произведувачот. Опремата и дополнителните делови лесно се прицврстуваат на рамот. Благодарение на зашрафената конструкција, компонентите може лесно да се менуваат, со што се намалуваат трошоците за одржување и поправка.
Искусете повеќе
Подготовка на спојката
Trailer coupling with all the necessary connections for the trailer.

Подготовка на спојката

Оптимално подготвено: Спојка со сите потребни приклучоци за приколката. Типот на спојката може да варира, меѓудругото и поради позицијата на спојката, типот на електричните и воздушните приклучоци и уредите за спојување.
Искусете повеќе
  • Страница
  • Товарање на кат
  • Заден дел
  • Осветлување
Страница
Товарање на кат
High loading volume with the double-decker system.

Товарање на кат

Флексибилна и поголема искористеност на возилото благодарение на системот за товарање на кат. Идеален за роба што не се товара на кат. Системот овозможува непрекинато товарање преку две висински нивоа со повеќе делови.
Искусете повеќе
Заден дел
Осветлување
Exterior lighting provides for the safety of the truck and other road users.

Надворешно осветлување

Светлосната сигнализација и предното и задното осветлување на возилото се пропишани законски. Како дополнителна опција може да се добијат и задни и предни светла и предупредувачко светло за задната товарна рампа.
Искусете повеќе
  • Точки и средства за врзување
Точки и средства за врзување

Сертификати

Опширни сертификати за безбедност при секојдневниот транспорт.

Договори за услуги

Со соодветен договор за услуга добивате и целосна контрола врз трошоците, а ние ви овозможуваме да бидете постојано во движење!
Повеќе за:Договори за услуги
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила.
Повеќе за:Телематика
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Финансирање

Ви нудиме поединечна понуда за финансирање со привлечни услови за вкупниот работен век на вашата инвестиција.
Повеќе за:Финансирање
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!