Моторно возило со тврда страна - Возило за продолжено товарање

Долен лифт: BC 1500 S4-B 1610-AP

Возилото за продолжено товарање M.KO 7.7 FP 25 може да биде опремено со различни долни лифтови. Со тоа Ви е овозможено флексибилно справување со контејнери на тркала и палетарки дури и кога нема рампа.

1. M.KO со стандарден долен лифт, 1.500 kg
2. Платформа со заштита од паѓање

M.KO со стандарден долен лифт, 1.500 kgПлатформа со заштита од паѓање