Моторно возило со тврда страна - Возило за продолжено товарање

Пневматски брави

Подвижно вратило на извлекување за поедноставно и сигурно спојување и одвојување. Пневматското управување ја олеснува секојдневната работа на возачот.

Пневматски брави