Моторно возило со приколка со тврда страна

Дополнително: Систем за товарање на кат со променлива висина

Уредот за товарање на кат за помалку од минута се справува со двојната количина на места за палети во ладилникот и исто така лесно се демонтира.
Стандарден: Должина на шини 1.650 mm
Опција: Должина на шини 2.050 mm

Систем за товарање на кат со променлива висина