Моторно возило со приколка со тврда страна

Дополнително: Заден ѕид како висечка врата

Висечка врата FP25 над платформата на долниот лифт, систем SCB Baltic

Заден ѕид како висечка врата