Моторно возило со приколка со тврда страна

Дополнително: Странична врата
  • Видлива ширина: околу 1.300 mm
  • Дебелината на страничните врати одговара на дебелината на страничните ѕидови
Странична вратаСтранична врата