Моторно возило со приколка со тврда страна

Помошна рамка
  • Поцинкувана помошна рамка
  • Со силна дијагонална потпора
  • Лесна за поправање со помош на зашрафени поврзувања
Помошна рамка