Моторно возило со приколка со тврда страна

Кутија за алати
  • Кутија за алати од материјал отпорен на удари
  • Максимален товар: 30 kg
  • заштитена од прашина и млазови вода
Кутија за алати