Poluprikolica sa ceradom S.CS MEGA

Load Spread Program

Za ispravnu raspodelu tovara i smanjeno habanje pneumatika.
Opcionalni Load Spread program (LSP) sprečava preopterećivanje pogonske osovine nakon delimičnog istovara prikolice. U zavisnosti od osovinskog opterećenja LSP automatski smanjuje pritisak u vazdušnim jastucima zadnje osovine prikolice i obezbeđuje nakon delimičnog istovara ispravnu raspodelu tereta.

1. Kod punog tovara je ukupan teret ispravno raspodeljen na osovine vučnog vozila i poluprikolice.
2. Delimični istovar pomera unapred težište vozila: dolazi do prekoračenje dozvoljenog opterećenja pogonske osovine vučnog vozila.
3. Smanjenjem pritiska u vazdušnim jastucima zadnje osovine se skraćuje aktivni položaj točkova i ponovo se uspostavlja ispravan raspored tereta.
4. LSP je deo sistema asistencije integrisan u EBS prikolice. U zavisnosti od osovinskog opterećenja dolazi automatski do regulacije pritiska vazduha u trećoj osovini.

Kod punog tovara je ukupan teret ispravno raspodeljen na osovine vučnog vozila i poluprikolice.Delimični istovar pomera unapred težište vozila: dolazi do prekoračenje dozvoljenog opterećenja pogonske osovine vučnog vozila.Smanjenjem pritiska u vazdušnim jastucima zadnje osovine se skraćuje aktivni položaj točkova i ponovo se uspostavlja ispravan raspored tereta.LSP je deo sistema asistencije integrisan u EBS prikolice. U zavisnosti od osovinskog opterećenja dolazi automatski do regulacije pritiska vazduha u trećoj osovini.