Generalni transport tovara

Generalni transport tovara

Svestrano upotrebljiva vozila koja su i pod surovim uslovima pouzdana i bezbedna. Brzi utovari i istovari i efikasno obezbeđenje tereta za skraćivanje vremena stajanja.

S.CS UNIVERSAL

Poluprikolica sa ceradom S.CS UNIVERSAL je ekonomični svestrani talenat za poslove generalnog transporta tovara. Optimalno iskorišćenje tovarnog prostora, inteligentno rešenje za brze utovare i istovare i jednostavno obezbeđenje tereta čine je univerzalno upotrebljivom.
Saznajte više

M.CS

U generalnom transportu tovara veoma je važno kratko trajanje transporta i optimalno iskorišćenje tovarnog prostora. Motorno vozilo sa ceradnom nadgradnjom M.CS pruža visok stepen ekonomičnosti time što spaja visoku zapreminu tovarnog prostora sa velikom okretnosti. Osmišljena rešenja za utovar i istovar pružaju dodatan dobitak vremena.
Saznajte više

S.CS MEGA

Za vozni park sa niskopodnim i standardnim vučnim vozilima pogodna je poluprikolica sa ceradom S.CS MEGA i nadgradnjom VARIOS. Pomoću druge visine za vožnju može se fleksibilno podesiti na datu visinu spojnice.
Saznajte više

Z.CS

Ceradna prikolica sa centralnom osovinom Z.CS savršena je dopuna uz ceradnu nadgradnju za motorna vozila. Kao kompozicija za transport velikih zapremina sa funkcijom prolazne konstrukcije ceradna prikolica sa centralnom osovinom Z.CS garantuje uz bočni utovar i istovar dodatno i utovar i istovar sa zadnje strane. Zahvaljujući jednostavnim i udobnim mogućnostima obezbeđenja tereta, vrši se bezbedan i pouzdan transport vašeg generalnog tovara.
Saznajte više

S.CS FIXED ROOF

Poluprikolica sa ceradom S.CS FIXED ROOF idealno je vozilo za zahteve u Velikoj Britaniji. Zahvaljujući većoj dozvoljenoj ukupnoj masi i ukupnoj visini, veći tovarni prostor može još bolje da se iskoristi pri poslovima generalnog transporta tovara, što ujedno ispunjava i potrebe klijenata.
Saznajte više