Temperaturno kontrolisani transport

Temperaturno kontrolisani transport

Temperaturno kontrolisani transport postavlja različite zahteve za vozila. Podrazumeva se da se svežina i kvalitet robe moraju održati. Istovremeno strogi propisi u pogledu higijene i životne sredine predstavljaju poseban logistički izazov.
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Pri transportu sveže i zamrznute robe moraju se poštovati strogi propisi. Poluprikolica kofer S.KO COOL SMART nudi jednostavno, fleksibilno i efikasno rešenje za transport temperirane robe. Serijski raspoloživ sistem telematike TrailerConnect® pruža transparentnost i neprekidno dokumentovanje rashladnog lanca.
Saznajte više
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

M.KO COOL

Motorno vozilo sa kofer nadgradnjom M.KO COOL pruža visoku okretnost i utovarni kapacitet na uskim saobraćajnicama i predviđeno je za primenu u rashladnom transportu. Kofer nadgradnja za motorna vozila M.KO COOL efikasna je nadgradnja koja se može postaviti na vozila svih zvučnih proizvođača kamiona i koja ispunjava individualne zahteve.
Saznajte više
Reliable distribution transport with the Z.KO COOL central axle trailer.

Z.KO COOL

Prikolica kofer sa centralnom osovinom Z.KO COOL je savršena dopuna kofer nadgradnji za kamione M.KO COOL za distributivni saobraćaj iz oblasti temperiranog transporta. Pomoću funkcije prolazne konstrukcije štedite prostor i vreme na rampi vozila, jer se vozilo može istovariti u jednom potezu.
Saznajte više
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

S.KO COOL

Za sveži i zamrznuti transport važe strogi propisi. Poluprikolica S.KO COOL ispunjava te zahteve i zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i ekonomičnosti se uverljivo dokazala pri transportu temperaturno kontrolisane robe.
Saznajte više
Distribution traffic in temperature-controlled transport with the A.KO COOL box body trailer.

A.KO COOL

Sa prikolicom koferom A.KO COOL vaša roba stiže sveža i rashlađena. Ova nadgradnja od materijala FERROPLAST® sa bočnim vratima ili funkcijom duplog paletiranja idealno je vozilo za gradski distributivni saobraćaj iz oblasti temperaturno kontrolisanog transporta.
Saznajte više
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

Pri snabdevanju objekata za prodaju živtonih namirnica robom sa kontrolisanom temperaturom, poluprikolica kofer S.KO CITY pruža mogućnost potrebnog manevrisanja u gradovima. Zahvaljujući mehaničkom prinudnom upravljanju, vozilo savladava bez problema uske ulice, prilaze ili utovarno-istovarne prostore.
Saznajte više
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Izmenljivi koferi W.KO COOL su idealno rešenje za transport sveže i rashlađene robe. Brza izmena smanjuje duža vremena čekanja i vozila su brzo ponovo na putu. Pomoću funkcija sistema telematike TrailerConnect® je rashladni lanac neprekidno dokumentovan.
Saznajte više
S.KO COOL box body semi-trailer being used