Piće

Piće

U transportu pića prevoze se veliki tereti u različitim pakovanjima i ambalažama. Schmitz Cargobull vozila koja su konstruisana specijalno za transport pića sa odgovarajućim sredstvima za obezbeđenje tereta nude potrebnu fleksibilnost.
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Kad je neophodan brz prevoz teških tereta, npr. pri transportu pića, tad je S.CS MEGA koji se može fleksibilno konfigurisati sa svojim visokim unutrašnjim prostorom savršeno vozilo.
Saznajte više
S.CS Universal curtainsider semi-trailer - robust, flexible with universal uses

S.CS UNIVERSAL

Pretovar teških tereta u najkraćem vremenu. Poluprikolica sa ceradom S.CS UNIVERSAL može se u potpunosti prema potrebama fleksibilno konfigurisati za visoke zahteve iz oblasti transporta pića.
Saznajte više
Beverage transport with the lath-free POWER CURTAIN for the S.CS curtainsider semi-trailer