Koturi papira i čelika

Koturi papira i čelika

Schmitz Cargobull nudi kroz poluprikolicu sa ceradom S.CS COIL i poluprikolicu sa ceradom S.CS PAPER dva vozila koja su specijalno konstruisana za transport teških kotura. Visoka nosivost, bezbedan transport i zaštita robe su pri tome u fokusu.

S.CS COIL

Poluprikolica sa ceradom S.CS COIL optimalno je vozilo za transport kotura čeličnih traka ili rasečenih traka. Težak tovar sa visokim opterećenjima po tačkama poluprikolica S.CS COIL savladava savršeno. Sud za koture se može radi veće fleksibilnosti prekriti i poluprikolica se može koristiti za transport druge robe.
Saznajte više

S.CS PAPER

Koturi papira predstavljaju poseban izazov u transportu. Teški su i veoma osetljivi na oštećenja usled dejstva vlage i mehaničkih opterećenja. Poluprikolica sa ceradom S.CS PAPER nudi visoku nosivost i različite mogućnosti za pouzdano obezbeđenje tereta u vidu kotura papira.

Saznajte više