Poljoprivreda

Poljoprivreda

U četvrtastoj kiper nadgradnji od aluminijuma poluprikolice S.KI LIGHT u izvedbi za transport velikih zapremina mogu se čisto i bezbedno transportovati poljoprivredni proizvodi ili druga roba sa niskom nasipnom gustinom.
 • TipPoluprikolice sa kiper nadgradnjom
 • NadgradnjaČetvrtasta kiper nadgradnja od aluminijuma
 • Zapremina38 - 59
 • Dužina tipa8,2 / 9,6 / 10,5
 • Visina nadgradnje1.900 -2.300mm
 • Osovine3
 • Vozno postoljeČelik
 • UpotrebaPoljoprivredni proizvodi / rastresiti materijal sa malom nasipnom gustinom (npr. žitarice, kukuruz, šećerna repa, krompir) / paletirana roba
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods
 • Šasija
 • Vozno postolje
 • Svetlo
 • Ugradbeni delovi
Chassis
Running gear
Svetlo
Side marking lights for enhanced road safety

Bočno markirno svetlo

Trepćuća bočna markirna svetla (BMS) pomažu pri sprečavanju nezgoda prilikom skretanja. Kad vozač aktivira pokazivač pravca, tad takođe svetle i bočna markirna svetla na poluprikolici i signalizuju proces skretanja ostalim učesnicima u saobraćaju.
Saznajte više
Ugradbeni delovi
 • Kiper nadgradnja
 • Krov i prekrivke
 • Radna platforma
 • Zadnji deo
 • Pod i bočni zid
Kiper nadgradnja
Krov i prekrivke
Arc-shaped roller tarpaulin for the S.KI tipper semi-trailer

Lučna rolo prekrivka

Rolo ceradu moguće je sa tla brzo zatvoriti preko duge srednje zatezne trake. Zatezanje cerade na prednjem i zadnjem zidu otpada kod ovog sistema prekrivanja.
Saznajte više
Radna platforma
Standard working platform for the S.KI tipper semi-trailer

Visinski podesiva radna platforma

Stabilna aluminijumska radna platforma optimizovana u pogledu težine, na zahtev montirana na prednjem zidu, pojednostavljuje rukovanje rolo ceradom i obezbeđuje visok nivo bezbednosti.Individualno podešavanje visine podesta zahvaljujući jednostavnom podešavanju visine.
Saznajte više
Working platform for the S.KI LIGHT

radnoj platformi

Radna platforma sa protivkliznim podom, merdevinama za pristup kiper nadgradnji i pozicijom parkiranja za hidraulično crevo omogućuje jednostavno i bezbedno rukovanje rolo ceradom.
Saznajte više
Rear
Floor
Simply transport more with the aluminium box body of the S.KI LIGHT tipper semi-trailer

Habajući limovi

Kod čestih utovara i istovara agresivnih materijala mogu se posebno opterećena područja kiper nadgradnje opremiti habajućim limovima, čime se produžava vek trajanja.
Saznajte više
 • Aplikacija S.KI Control
 • Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima
 • Indikator istrošenosti kočionih obloga
Aplikacija S.KI Control
Operation of the tipper semi-trailer using the S.KI Control app

S.KI control app

The S.KI tipper semi-trailer can be remotely operated by tablet or smartphone via a Wi-Fi interface and an app. This enables control of the air suspension, well cover and other elements.
Saznajte više
Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima
Indikator istrošenosti kočionih obloga
Brake pads always in sight

indikatora istrošenosti kočionih obloga

Indikator istrošenosti blagovremeno signalizuje kad je neophodna zamena kočione obloge i time obezbeđuje više bezbednosti u drumskom saobraćaju, sprečava zastoje i visoke prateće troškove.
Saznajte više

Servisni ugovori

Uz odgovarajući servisni ugovor imate potpunu kontrolu nad troškovima, a mi brinemo o vašoj mobilnosti!
Više o temi:Servisni ugovori
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematika

Pomoću sistema telematike TrailerConnect® dobijate sve potrebne informacije o svojim vozilima.
Više o temi:Telematika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiranje

Izradićemo vam individualnu ponudu sa atraktivnim uslovima tokom celokupnog životnog ciklusa vaše investicije.
Više o temi:Finansiranje
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+381 11 377 4630

Stupite u kontakt s nama

Da biste stupili u kontakt s odgovarajućim prodajnim predstavnikom, pošaljite nam poruku sa svojim pitanjem i potom možemo započeti razgovor!