S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Upravljanje i kontrola bitnih funkcija kiper poluprikolice S.KI moguće je realizovati putem pametnog telefona ili tableta pomoću Schmitz Cargobull aplikacije S.KI Control i na taj način znatno se olakšava svakodnevni rad vozača.
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
  • Sigurnost
  • Komfor
  • Ekonomičnost
Sigurnost
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Pomoćnik za ugao pregiba

Meri položaj vučnog vozila u odnosu na prikolicu pri istovaru. Idealan je položaj u jednoj liniji. Kod prevelikog ugla pregiba se zaustavlja postupak kipanja. Vozač može da nastavi sa postupkom kipanja na sopstvenu odgovornost.

Prednost: Povećana aktivna i pasivna bezbednost pri kipanju.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Kamera za vožnju unazad

Prikazuje na ekranu pametnog telefona ili tableta prostor iza prikolice koji inače nije vidljiv.

Prednost: Ranžiranje i kipanje postaje bezbednije.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Pomoćnik za ugao nagiba

Meri bočni nagib vozila na neravnim podlogama pre i tokom postupka kipanja. Kod prevelikog bočnog nagiba se zaustavlja postupak kipanja. Vozač može da nastavi sa postupkom kipanja na sopstvenu odgovornost.

Prednost: Povećana aktivna i pasivna bezbednost pri kipanju.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Pomoćnik za ugao kipanja

Meri putem senzora na ležištu kipera tačan ugao kipanja i koči automatski pri vožnji sa podignutom kiper nadgradnjom.

Prednost: Tačni podaci o ukupnoj visini pri postupku kipanja, povećana bezbednost i upozorenje u kritičnim situacijama.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Automatska pomoć pri polasku

Povećava trakciju usled samostalnog podizanjapodizne osovine pri vožnji do 30 km/h kadpogonska osovina kamiona izgubi grip pri polasku.

Prednost:Više bezbednosti i komfora usvakodnevnoj vožnji i jednostavno upravljanje putemaplikacije iz kabine vozača.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Automatsko spuštanje

Vazdušno oslanjanje voznog postolja obezbeđuje pri istovaruvišestabilnosti zahvaljujući nižemtežištu.

Prednost:Više stabilnosti pri kipanju ijednostavno upravljanje putem aplikacije iz kabine vozača.

Komfor
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Podesiva kočnica finišera

Dozvoljava podešavanje kočionog pritiska tokomrada na mašini za asfaltiranje, a upravljanje se vrši putemaplikacije za pametne telefone.

Prednost:Rasterećivanje vozača i optimalno prilagođavanjeuslovima na putu priistovaru u mašinu za asfaltiranje.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Daljinsko upravljanje električnom prekrivkom

Dozvoljava brzo otvaranje i zatvaranjeprekrivke putem aplikacije za pametne telefone u roku od otprilike 25 sekundi.

Prednost: Posluživanje se može vršiti izkabine vozača. Penjanje imukotrpno rukovanje nije potrebno iskraćuje se vreme rada.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Daljinsko upravljanje pneumatskom zaštitom od podletanja

Omogućuje podizanje i spuštanje preklopca pomoćufunkcijskih tastera u aplikaciji za pametne telefone ina taj način olakšava rad na mašini za asfaltiranje.

Prednost: Više komfora zahvaljujući daljinskom upravljanjuzaštitom od podletanja.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Rukovanje funkcijama zadnjeg zida

Omogućuje jednostavan izbor funkcijahidrauličnog zadnjeg preklopca putem aplikacije za pametne telefone.

Prednost:Više komfora zahvaljujući upravljanju izkabine vozača.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Kamera u tovarnom prostoru

Prikazuje na ekranu pametnog telefona ili tabletaaktuelnu sliku unutrašnjeg prostora kiper nadgradnje radikontrole utovara i istovara.

Prednost:Više komfora i bezbednosti zahvaljujućikontroli iz kabine vozača.

Ekonomičnost
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Automatsko izjednačavanje osovinskog opterećenja

Obezbeđuje optimalnu raspodelu tereta sauravnoteženim opterećenjem osovina kod neravnomernoutovarene kiper nadgradnje.

Prednost: Sprečavanje neravnomernog opterećenja osovina i pridržavanje propisa zahvaljujućijednostavnom upravljanju putem aplikacije iz kabine vozača.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Kontrola pritiska u pneumaticima sa funkcijom dopunjavanja

Uspostavlja samostalno prethodno podešen pritisak pneumatika upojedinačnim pneumaticima voznog postolja i šalje upozorenje prilaganom neprekidnom gubitku vazduha, a po potrebi stalnodopunjava vazuh radi sprečavanja ostajanja naputu.

Prednost: Vozač blagovremeno prima upozorenje i kodmanjih oštećenja je moguće nastaviti vožnju doradionice.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Elektronsko vazdušno oslanjanje

Obezbeđuje komforno oslanjanje nezavisno od tereta,optimalan položaj na putu i dozvoljava različitopodešavanje visine voznog postolja.

Prednost: Ušteda vremena zahvaljujući funkciji pamćenjaprethodno podešenih visina voznog postolja.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Sistem merenja težine

Prikazuje pouzdano težinu rastresitog materijala ukiper nadgradnji. Na taj način može se optimalno koristiti korisna nosivosti sprečiti pretovar.

Prednost: Sprečavanje kazni i čuvanje vozila.

Servisni ugovori

Uz odgovarajući servisni ugovor imate potpunu kontrolu nad troškovima, a mi brinemo o vašoj mobilnosti!
Više o temi:Servisni ugovori
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematika

Pomoću sistema telematike TrailerConnect® dobijate sve potrebne informacije o svojim vozilima.
Više o temi:Telematika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiranje

Izradićemo vam individualnu ponudu sa atraktivnim uslovima tokom celokupnog životnog ciklusa vaše investicije.
Više o temi:Finansiranje
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+381 11 377 4630

Stupite u kontakt s nama

Da biste stupili u kontakt s odgovarajućim prodajnim predstavnikom, pošaljite nam poruku sa svojim pitanjem i potom možemo započeti razgovor!