Impresum

Autorsko pravo

Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike, tonske datoteke, video-datoteke i animirane datoteke podležu autorskom pravu i drugim srodnim zakonima za zaštitu intelektualne svojine. Oni se ne smeju kopirati u komercijalne svrhe ili radi prosleđivanja, niti izmeniti ili koristiti na drugim internet stranicama. Pojedine Schmitz Cargobull AG internet stranice sadrže slike koje podležu autorskim pravima lica koji su ih stavili na raspolaganje.

Robne marke

Sve robne marke i žigovi koji su navedeni u ponudi na internet stranici i koji su eventualno zaštićeni od strane trećih strana neograničeno podležu odredbama trenutno važećeg zakona o zaštitnim znakovima i pravu vlasništva registrovanog vlasnika. Samo navođenje na našoj internet stranice ne znači da oznake marki nisu zaštićene pravima trećih strana.

Garancija

Sadržaj, a naročito eventualno opisani uslovi odgovornosti za nesaobraznost robe na ovoj stranici pažljivo su pripremljeni i pregledani. Izričito skrećemo pažnju na to da u pojedinim zemljama ili pod drugim uslovima, osim uobičajenih, važe samo odgovarajuće prilagođeni uslovi za ostvarivanje prava po osnovu odgovornosti za nesaobraznost robe. Schmitz Cargobull AG ne preuzima odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija.

Zahtevi za odgovornost protiv preduzeća Schmitz Cargobull AG koji se odnose na štete materijalne ili idealističke prirode prouzrokovane usled korišćenja ili nekorišćenja pruženih informacija ili usled netačnih ili nepotpunih informacija načelno su isključeni, osim ukoliko može da se dokaže namerna krivica ili krivica iz grubog nehata od strane preduzeća Schmitz Cargobull AG.

Schmitz Cargobull AG izričito zadržava pravo da bez prethodne najave promeni, dopuni ili izbriše delove stranica ili kompletnu ponudu, kao i da obustavi objavljivanje.

Upućivanje na druge internet stranice

Ukoliko Schmitz Cargobull AG upućuje direktno ili indirektno na tuđe internet stranice („veze“), Schmitz Cargobull AG ne odgovora za sadržaj, raspoloživost, tačnost i ispravnost povezanih stranica, njihovih ponuda, veza i reklama. Schmitz Cargobull AG ne odgovara za ilegalne, netačne i nepotpune sadržaje, a naročito za štete nastale usled korišćenja ili nekorišćenja informacija navedenih na povezanim stranicama.

Licencna prava

Schmitz Cargobull AG želi da vam ponudi inovativne i informativne internet stranice. Stoga se nadamo da ispunjavamo vaša očekivanja. Ali vas molimo za razumevanje da Schmitz Cargobull AG mora da zaštiti svoju intelektualnu svojinu, uključujući patente, robne marke i autorska prava i da ove internet stranice ni u kom obimu ne pružaju licencna prava u pogledu intelektualne svojine preduzeća Schmitz Cargobull AG. Zabranjeno je umnožavanje, rasprostranjivanje, reprodukcija, prosleđivanje i drugo korišćenje bez pismene saglasnosti preduzeća Schmitz Cargobull AG.

Pravna valjanost

Ovo odricanje od odgovornosti se smatra kao deo internet ponude sa koje ste upućeni na ovu stranicu. Ako delovi ili individualni oblici formulacije u ovom tekstu više nisu u potpunosti u skladu sa primenjivim zakonom, to ne utiče na sadržaj ili vrednost preostalih delova dokumenta.