Izmenljivi sistemi

Izmenljivi sistemi

Izmenljivi koferi W.KO su pogodni za intermodalni saobraćaj sa visokim udelom transporta železnicom i na osnovu jednostavne izmene omogućuju visoko iskorišćenje vozila.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Izmenljivi koferi W.KO COOL nude efikasnost i štede vreme pri utovaru i istovaru. Izmenljivi koferi su savršeno pogodni za intermodalni saobraćaj sa dugim relacijama transporta železnicom. Brza izmena omogućuje neznatno vreme čekanja i veće iskorišćenje vaših vozila.
Saznajte više
W.KO swap box