Poluprikolica sa ceradom S.CS MEGA

MRH pneumatsko ogibljenje

Multi Ride Height (MRH) pneumatsko ogibljenje,nezavisno od količine i načina postavljanja tovara, obezbeđuje u svakoj situaciji tokom vožnje najbolji mogući kontakt točkova sa voznom podlogom. Visina spojnice za povezivanje na tegljač se jednostavno podešava, a precizno reagovanje ogibljenja i amortizacije čuvaju istovremeno i tovar i vozilo.

Elektronski regulisano pneumatsko ogibljenje ECAS II.
Elektronski regulisano pneumatsko ogibljenje ECAS na dugme svako vozilo postavljanja na potrebnu visinu u odnosu memorisanu visinu rampe. ECAS II pruža dodatnu mogućnost nivelacije nivoa tokom utovara i istovara, a funkcija automatskog resetovanja vraća automatski vozilo u visinu za vožnju.

1. Multi Ride Height (MRH) pneumatsko ogibljenje obezbeđuje u svakoj situaciji tokom vožnje,nezavisno od količine i načina postavljanja tovara, najbolji mogući kontakt točkova svih spuštenih osovina. Kod utovara i istovara moguće je kontinuirano spuštati poluprikolicu sa ceradom. Vibracije na vozilu se efikasno amortizuju, a time se trajno čuva i šasija.
2. Jednostavno i pregledno: Upravljanje voznim postoljem i sistem prenosa informacija sa prikolice (TIS).
3. Pozicija podužnih nosača iza osovinskog agregata obezbeđuje zaštitu od oštećivanja za rezervoare komprimovanog vazduha i smanjuje dužinu vodova.

Multi Ride Height (MRH) pneumatsko ogibljenje obezbeđuje u svakoj situaciji tokom vožnje,nezavisno od količine i načina postavljanja tovara, najbolji mogući kontakt točkova svih spuštenih osovina. Kod utovara i istovara moguće je kontinuirano spuštati poluprikolicu sa ceradom. Vibracije na vozilu se efikasno amortizuju, a time se trajno čuva i šasija.Jednostavno i pregledno: Upravljanje voznim postoljem i sistem prenosa informacija sa prikolice (TIS).Pozicija podužnih nosača iza osovinskog agregata obezbeđuje zaštitu od oštećivanja za rezervoare komprimovanog vazduha i smanjuje dužinu vodova.