Poluprikolica sa ceradom S.CS MEGA

Zaštita tokom približavanja i zaštita od podletanja

Rešenja koja donose sigurnost i štede na vremenu.

1. Pojačana zaštita kod približavanja sa tri pocinkovana poprečna nosača smanjuje rizik od oštećenja kod kontakta sa viljuškarima.
2. Valjkasti apsorberi štite zadnji ram kod približavanja utovarnoj rampi.
3. Za brzu pripremu za utovar na železnički vagon: Sklopiva zaštita od podletanja.
4. Solidno i lako za opravku: Vijcima pričvršćena, kruta zaštita od podletanja.

Pojačana zaštita kod približavanja sa tri pocinkovana poprečna nosača smanjuje rizik od oštećenja kod kontakta sa viljuškarima.Valjkasti apsorberi štite zadnji ram kod približavanja utovarnoj rampi.Za brzu pripremu za utovar na železnički vagon: Sklopiva zaštita od podletanja.Solidno i lako za opravku: Vijcima pričvršćena, kruta zaštita od podletanja.