Poluprikolica sa ceradom S.CS MEGA

Oprema za saobraćaj trajektima. Za siguran transport morem.

1. Ispravno pozicionirano za brzo vezivanje na brodu: Krstovi za vezivanje bočno na vratu šasije, ...

2. … na zadnjoj strani na dve pozicije, kao i …

3. … na podužnim nosačima ispred i iza osovinskog agregata


Oprema za trajekte - Prednosti u pregledu

  • Četiri para krstova za brzo, efikasno vezivanje
  • Prihvatnici za podupirače za nepraćeni transport trajektom
  • Visoka stabilnost nadgradnje uz pomoć novih pocinkovanih čeličnih ugaonih podupirača
Ispravno pozicionirano za brzo vezivanje na brodu: Krstovi za vezivanje bočno na vratu šasije, ...… na zadnjoj strani na dve pozicije, kao i …… na podužnim nosačima ispred i iza osovinskog agregata