Poluprikolice sa ceradom S.CS Universal

Stranice

1. Opcionalne 620 mm ili 720 mm visoke stranice se mogu kombinovati sa kratkom...

2. … ili dugom kliznom ceradom.

Opcionalne 620 mm ili 720 mm visoke stranice se mogu kombinovati sa kratkom...… ili dugom kliznom ceradom.