Poluprikolice sa ceradom S.CS Universal

Fleksibilno i sigurno za sve postupke utovara

1. Opcionalni ugaoni stubovi sa mogućnošću povlačenja do utovarne širine od 3.350 mm.
2. Opcionalni ugaoni stubovi koji se mogu povlačiti unazad omogućavaju utovar celom bočnom širinom (13.620 mm) za utovar viljuškarom, npr. šasiju autobusa.
3/4. Bočne cerade se zatežu i otpuštaju brzim stezačima pozadi i napred. Kod utovara i istovara napred nije potrebno da se otvore svi zatezači cerade.
5. Po izboru: Cerada sa zaštitom od krađe od namernog sečenja.

Opcionalni ugaoni stubovi sa mogućnošću povlačenja do utovarne širine od 3.350 mm.Opcionalni ugaoni stubovi koji se mogu povlačiti unazad omogućavaju utovar celom bočnom širinom (13.620 mm) za utovar viljuškarom, npr. šasiju autobusa.Bočne cerade se zatežu i otpuštaju brzim stezačima pozadi i napred. Kod utovara i istovara napred nije potrebno da se otvore svi zatezači cerade.Bočne cerade se zatežu i otpuštaju brzim stezačima pozadi i napred. Kod utovara i istovara napred nije potrebno da se otvore svi zatezači cerade.5. Po izboru: Cerada sa zaštitom od krađe od namernog sečenja.